تفنگدار دل Zodiaco بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   25 28.57% with 7 votes

پگاسوس Seiya در مبارزه با اژدها Shiryu.

کنترل بازی:
W، A، S، D - حرکت انجمن J، K - حمله.

FightingActionCaballerosZodiaco