پرنده شجاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شجاع پرنده سریع که dodging، آسان به بازی اما سخت به استاد بازی پرنده است. شیر روی صفحه نمایش به سمت چپ یا راست برای هدایت شجاع پرنده کمک به او را که dodging جعبهها حال سقوط است. و فراموش نکنید که برای جمع آوری سکه به عنوان آنجا که ممکن است برای باز کردن شخصیت های جدید! کنترل : کلید های arrow به حرکت می کند .

کنترل بازی:
در بازی

Bird Defense Girl Brave