ماجراهای کامیون بزرگ 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

درایو کامیون بالا و پایین تپه ها به عنوان شما سعی می کنید به نگه داشتن بار خود را از ریختن. استفاده از توربو برای سرعت.

کنترل بازی:
بالا arrow کلید - جلو
پایین کلید فلش - معکوس
چپ / راست کلیدهای پیکان - چرخش کامیون گالری کلید - تقویت انجمن Z - ترمز.

DrivingTruckAdventures