بتمن قدرت اعتصاب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   359 79.55% with 44 votes

در این بازی شما نیاز به بتمن تست قدرت خود را! چگونه بسیاری از میله می تواند به شما پانچ با استفاده از قدرت مهارت اعتصاب خود را؟

کنترل بازی:
در بازی

Skill Batman Batman Power Strike