Batman Power Strike Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   359 79.55% with 44 votes

Trong trò chơi Batman này bạn cần phải kiểm tra sức mạnh của bạn! Làm thế nào nhiều quán bar, bạn có thể đấm ra bằng cách sử dụng kỹ năng tấn công sức mạnh của bạn?

Điều khiển:
Trong trò chơi

Skill Batman Batman Power Strike