ستاره Stylin بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

انتخاب سبک مناسب برای این دختر زیبا.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlSeriesDress UpGirlsStarStylin