Lovele: من ستاره دختر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2321 52.27% with 44 votes

یک ستاره است در پوشش Lovele 'به دنیا آمد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlSeriesDress UpGirlsLoveleStar