Lovele: گرم کردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

سعی کنید روند در فصول سرد سال

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlSeriesDress UpGirlsLoveleWarm