Avata ستاره سو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   102 83.33% with 12 votes

سو سوپر استار است، پس او را لباس تا مانند یک هنرمند مشهور زرق و برق دار.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlSeriesDress UpGroomingAvataStar