برای تلفن های موبایل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

قرار دادن را تشکیل می دهند در ونسا Hudgens، کتی پری و جاستین تیمبرلیک، سه ستاره است که همیشه به دنبال بزرگ.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlSeriesDress UpGroomingGirlsHollywood