ستاره Stylin 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

این سردستهزنان خواننده اپرا درخشش بیش از او 'همیشه خواهید بود.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlSeriesDress UpGirlsStarStylin