ستاره Stylin 5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

Evanna Nedous آخرین احساس در دنیای مد است. به طور معمول مجله میوز فرار مدل مهم را اجازه نمی دهد بدون اینکه عمیقا تجزیه و تحلیل سبک او. در فصل پنجم خود را، ستاره Stylin با با هزار شگفتی های مد همچنان ادامه دارد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpStarStylin