Stylin مو پولی '' مخصوص سالن آرایش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

مو پولی 'در دست شما است. (1) سبک، (2) کلیپ (3) رنگ کلیک کنید و پس از آن (4) نشان می دهد پولی، یا شگفت زده کلیک کنید برای دیدن برخی از افراطی 'داس.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillGirlPolly-sHairStylinSalon