آب نبات پاپ دختران شیرین Stylin بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

سفارشی کردن همه انواع از دختران های کارتونی از موهای خود را، به آرایش، را به لباس خود.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlGroomingGirlsCandySweetStylin