پلوور تعطیلات شیرین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

همیشه در مورد برخی ژاکت تعطیلات خوبی برای پوشیدن در این فصل سرد؟ شما می توانید ایده او را با تلاش کردن که یکی از بهترین به نظر می رسد دریافت کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsSweetHolidaySweater