صوتی پازل قهرمانان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

دانلود تتریس مانند بازی. مطابقت صوتی با حلقه. دم با سنگهای ها. و پنجه با اعتیاد blocks.Very است

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به بازی بازی.

PuzzleArcadeKidsSonicHeroes