Blox صوتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

من فکر می کنم جهان در حال اجرا است از ایده های بازی خوب است. اما برای همه شما معتاد تتریس 'خارج وجود دارد، این بازی به شما رو دریافت کنید.

کنترل بازی:
پیکان چپ / راست کلید برای حرکت چپ / راست.
تا فلش برای چرخش بلوک.
پایین پیکان برای حرکت کردن.

ArcadeBricksTetrisSonicBlox