سو تتریس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

در نظر گرفتن 3 یا بیشتر از همان آیکون!

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت انجمن بالا arrow کلید - آیکون های مبادله
پایین کلید فلش - قطره
فاصله - افت سریع.

ArcadeSeriesTetrisMatching