صندوق بوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بوم جعبه شیک یک بازی پازل مانند تتریس است.

کنترل بازی:
استفاده از فلش های چپ و راست به حرکت می کند، Arrow up و چرخش، فشار فاصله برای رها کردن و ضربه زدن به B برای راه اندازی بمب.

TetrisMatching Boom