ماریو تتریس 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

بازی تتریس با بلوک ماریو.

کنترل بازی:
حرکت می کند و به نوبه خود بلوک با فلش.

PuzzleTetrisMario