بوم جستجو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

بازی پازل کلمه ای پیدا کنید. اعتیاد آور، ساده و سرگرم کننده است. برخی از سطوح قطعا مغز انجمن را به چالش بکشد.

کنترل بازی:
استفاده از موس برای تعامل

PuzzleWordsBoomSearch