جستوجو بر اساس واژههای 1 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

کلیک کنید، کشیدن و پیدا کردن کلمات پنهان در پازل آنها را از لیست کلمات روشن است. بازی به پایان می رسد اگر شما پیدا کردن همه آنها را. گزینش از میان طیف گسترده ای از دسته. لذت بردن از حل معما!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

PuzzleWordsSearch