مرد عنکبوتی 2 - وب سایت از کلمات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   9428 77.05% with 122 votes

کمک مرد عنکبوتی نگه شهرستان ایمن از توضیحات Ock توسط هجی کلمات برای بالا رفتن از ساختمان ها. Spidey بالاتر صعود خواهد کرد اگر شما بیش از یک واژه را وارد کردید و در نتیجه جلوگیری از توضیحات Ock از حمله. هم وجود دارد کاشی پاداش، و در درگیری با اشرار پشت بام، شما باید برای پر کردن در این نامه گم شده به شکل کلمه به همان سرعتی که شما می توانید. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
صفحه کلید - برای تایپ حروف
را وارد کنید - ارسال.

WordsEducationalSpiderman