کلمه جستجو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

کلمه پازل که واقعا می تواند تلنگر ذهن خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleWordsSearch