جلو پنجره ورد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

هنوز هم با استفاده از یک قلم برای پازل جدول کلمات متقاطع خود را؟ پرتاب آن را در حال حاضر و انجام گوگل ALPHA چنین ترجمه آنلاین خود را به صورت رایگان با جلو پنجره ورد. جلو پنجره کلمه به شما می دهد اقدام جدول کلمات متقاطع پازل روزانه بدون کاغذ یا جوهر هدر رفته است. دفعات بازدید: سرنخ، جعبه را انتخاب کنید و پاسخ خود را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید. سه تنظیمات دشواری و به شما اجازه انتخاب سخت پازل خود را است. بازی گریل جهانی و شما تخم ریزی 'به پایین و در سراسر، اما هرگز به خستگی!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس برای انتخاب جعبه و سپس استفاده از کلید های صفحه کلید به نوع حروف.

PuzzleWordsTiming Grill