Từ Grill Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Vẫn còn sử dụng một cây bút cho câu đố ô chữ của bạn? Ném nó ra ngay bây giờ và làm trò chơi ô chữ của bạn trực tuyến miễn phí với Word Grill. Từ Grill cung cấp cho bạn hành động trò chơi ô chữ hàng ngày mà không có giấy lãng phí hoặc mực. Đọc các gợi ý, chọn hộp, và nhập câu trả lời của bạn bằng cách sử dụng bàn phím. Ba khó khăn cài đặt cho phép bạn chọn cách khó câu đố của bạn. Chơi thế giới nướng và bạn 'll đi xuống và qua, nhưng không bao giờ thành sự nhàm chán!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chọn hộp sau đó sử dụng các phím bàn phím để chữ loại.

PuzzleWordsTiming Grill