Sobics بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

دوباره مرتب کردن آجر در بازی فلش است که می تواند مانند تتریس توصیف وارونه.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به تداخل می کنند.

ArcadeBricksTetrisSobics