سلنا گومز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   122 85.71% with 14 votes

پیراستن قرار داده و در سلنا گومز را تشکیل می دهند. در اینجا در Wambie ما فکر می کنیم او 'کردم آینده ای بزرگ پیش از او.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsSelenaGomez