شیطان قرمز آرپیجی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پیاده روی از طریق خانه، اکتشاف، بلند کردن اقلام، انجام quests و دشمنان نبرد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionDevil