Red Devil RPG 2 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

ללכת דרך הבית, לחקור, לאסוף פריטים, לעשות משימות ואויבי קרב.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

ActionDevil