مارها رادیواکتیو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

بازی سرگرم کننده مار با چند تاب و یک سرگرم کننده حالت 2-بازیکن. شی از این بازی است، است به مار خود را بصورت زنده نگه داشتن. برای تلفن های موبایل آسان است، اما این مارها رادیو اکتیو هستند. آنها نیاز به به غذا خوردن به طور مداوم فقط به زنده ماندن، و آنها هستند بسیار ناپایدار و است. آن را تنها در طول می کشد یک دست انداز و آنها به مرز انفجار برسه!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyRadioactiveSnakes