محافظت 101 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما باید 101 ثانیه و فقط 3 زندگی برای نجات جهان!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyProtect