Bảo vệ 101 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bạn có 101 giây và chỉ có 3 cuộc sống để cứu thế giới!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyProtect