Poink بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پرتاب توپ را به دست پاچه نمودن از هیولا!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyPoink