عکس های داغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

را حداقل سبدهای ده قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
کلید سمت چپ ماوس - کلیک کنید به پرتاب توپ.

FunnyShots