Hot Shots Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Làm cho ít nhất mười giỏ trước khi hết giờ.

Điều khiển:
Phím chuột trái - Nhấn vào đây để ném bóng.

FunnyShots