پاپا لویی: هنگامی که حمله به پیتزا استفاده کرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   216 77.78% with 27 votes

سفر سطوح مختلف برای نجات دوستان خود.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش / سر خوردن
Z - دشمنان آمار انجمن X - بمب فلفل.

AdventureActionFoodRescue PapaLouieWhenPizzasAttack