یک تکه FG 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   378 82.22% with 45 votes

راهنما میمون لوفی به مبارزه با تمام baddies. زنده ماندن تا زمانی که شما می توانید و شکست رئیس.

کنترل بازی:
W، A، S، D - حرکت انجمن J - پانچ
K در - پرش L
-. ضربهی
U، I، O - مهارت های ویژه.

FightingActionPiece