لباس کوتاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

این بازی به شما می آموزد که چگونه به پوشیدن مینی 'در بهترین راه ممکن است. لذت بردن از!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

GirlDress UpMiniDresses