پیراستن کوک دوست داشتنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پیراستن این آشپز جذاب و برای برخی از لوازم جانبی آشپزخانه خود را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpLovelyCookDressup