پیراستن دوست داشتنی بلوز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ستاره های این بازی مد برخی از بلوز شایان ستایش است که نشان دهنده راه از پانسمان است که احتمالا کمی از مورخ، اما هنوز هم زیبا هستند. مدل جوان ما خواهد شد استفاده از این فرصت های جدید و شیک.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpLovelyBlousesDressup