لولیتا پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

لولیتا کوچک ما قادر خواهد بود برای پوشیدن زیباترین لباس لطف به کمک تخیل خود و طعم خوب خود را. بازی بسیار سرگرم کننده در گرافیک سبک مانگا.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpGirlDress UpLolitaDressup