گوتیک لولیتا Dressup (فارسی) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

لباس و سفارشی گوتیک عروسک لولیتا شما.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsGothicLolitaDressup