خانه دوست داشتنی من 1 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

قبل اتاق با چندین سبک های مختلف مبلمان و لوازم جانبی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Dress UpDecorateLovelyHome