بیشتر saieh کوک: کریسمس منو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

من می شنوم کریسمس ساعت 00:00 اعتصاب و همه ما در جدول کاملا آماده کریسمس آراسته با منو غنی! من نیاز به آماده سازی خوبی را برای آن شب خاص است و من به نام منو من با همه شما به اشتراک گذاری آن! اجازه بدهید 'شروع با این کار آشپزخانه هیجان انگیز ترین از همه زمان! کریسمس مبارک، بچه ها!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillGirlChristmasFoodCookingGirlsAylaMenu