پخت و پز نشان می دهد: مرغ سوپ رشته فرنگی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   102 83.33% with 12 votes

خانه سبک مرغ سوپ ماکارونی که واقعا باعث می جانبی فوق العاده و یا غذا، آن را درمان چه ails شما. اگر شما مانند بسیاری از رشته فرنگی استفاده از یک پوند تمام آنها. خدمت گرم با سالاد و نان مورد علاقه شما. این یخ یا دو برابر است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsMouse SkillGirlSeriesFoodCookingGirlsShowChickenNoodleSoup