lego jurassic world: افسانه isla nublar بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

cross ، isla nublar از یک انتها به سر دیگر مهارت های موتور سیکلت شما را نشان می دهد و انواع شیرین کاری ها را فقط در دنیای ژوراسیک لگو نشان می دهد: افسانه isla nublar در y8. این جزیره پر از دایناسورها ، بزرگ و کوچک ، گیاهخوار و گوشتخوار ، و برخی بسیار شدید است که شما را تعقیب می کنند. از یک دایناسور گرسنه یا یک سنگ بزرگ که در سطح های مختلف به پایین کوه می غلتد فرار کنید و در هنگام مواجهه با انواع خطرات ، چابکی و مهارت رانندگی عالی خود را نشان دهید. موفق باشید!

کنترل بازی:
در بازی

Driving Evade Racing Motorcycle Chasing Stunt Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Extreme Sports