راه اندازی Doraemon بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6513 83.33% with 78 votes

با استفاده از توپ خود را، Doraemon ناهار برای تا آنجا که ممکن است برای به دست آوردن امتیاز بیشتر.

کنترل بازی:
در بازی

Doraemon Launch