دزدان دریایی به فضا پرتاب شد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

با استفاده از توپ برای راه اندازی دزدان دریایی از طریق هوا و سعی کنید برای دریافت به عنوان آنجا که می توانید. دورتر شما را به پول بیشتری به شما کسب درآمد. خرج کردن پول خود را در ارتقاء به قادر به انجام حتی بهتر پرتاب بعدی. این مهم است که نگه داشتن کشتی دزدان دریایی متعادل زمانی که آن را در امتداد سطح skids، یا شما را مانند آجر غرق.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Purchase Equipment UpgradesWaterCanonAndroid PirateLaunch