Cướp biển Launch Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Sử dụng các khẩu pháo để khởi động cướp biển trong không khí và cố gắng để có được như xa như bạn có thể. Các xa hơn bạn đi nhiều tiền hơn bạn sẽ kiếm được. Tiêu tiền của bạn vào việc nâng cấp để có thể làm tốt hơn sự ra mắt tiếp theo. Điều quan trọng để giữ cho con tàu cướp biển cân bằng khi nó bám vào càng dọc theo bề mặt, hoặc bạn sẽ chìm như một viên gạch.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Purchase Equipment UpgradesWaterCanonAndroid PirateLaunch